طراحی غرفه آرشه کار

سال ساخت : 1395

متراژ غرفه : 40-80 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

سبک طراحی غرفه : فضای‌باز

نام نمایشگاه : نمایشگاه آگروفود

 

1395 / 78 متر مربع

غرفه نمایشگاهی آرشه کار

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی آرشه کار
غرفه نمایشگاهی آرشه کار

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی گوزل

گوزل

نمایشگاه آگروفود


                     غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه

کار و اندیشه

نمایشگاه آگروفود


                     غرفه نمایشگاهی صباح

صباح

نمایشگاه آگروفود


                     غرفه نمایشگاهی مانی

مانی

نمایشگاه آگروفود


                     غرفه نمایشگاهی آرشه کار

آرشه کار

نمایشگاه آگروفود