طراحی غرفه به پرداخت ملت

متراژ غرفه : 120-180 متر مربع

سال ساخت : 1396

سبک طراحی غرفه : خطوط شکسته

نام نمایشگاه : نمایشگاه بورس و بانک

1396 / 145 متر مربع

غرفه نمایشگاهی به پرداخت ملت

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی به پرداخت ملت
غرفه نمایشگاهی به پرداخت ملت

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی مپنا

مپنا

نمایشگاه بورس و بانک