طراحی غرفه تاسیسات دریایی

سال ساخت : 1395

متراژ غرفه : 80-120 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه نفت

1395 / 94 متر مربع

غرفه نمایشگاهی تاسیسات دریایی

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی تاسیسات دریایی
غرفه نمایشگاهی تاسیسات دریایی

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی رامپکو

رامپکو

نمایشگاه نفت


                     غرفه نمایشگاهی ساپکون

ساپکون

نمایشگاه نفت


                     غرفه نمایشگاهی پترو سدید

پترو سدید

نمایشگاه نفت


                     غرفه نمایشگاهی نیلسون کیش

نیلسون کیش

نمایشگاه نفت


                     غرفه نمایشگاهی زیمنس

زیمنس

نمایشگاه نفت