طراحی غرفه کیسون

سال ساخت : 1396

متراژ غرفه : 40-80 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه نفت و گاز

 

1396 / 54 متر مربع

غرفه نمایشگاهی کیسون

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی کیسون

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی زیمنس

زیمنس

نمایشگاه نفت و گاز


                     غرفه نمایشگاهی پترو گلوبال

پترو گلوبال

نمایشگاه نفت و گاز


                     غرفه نمایشگاهی تاسیسات دریایی

تاسیسات دریایی

نمایشگاه نفت و گاز


                     غرفه نمایشگاهی تاسیسات دریایی

تاسیسات دریایی

نمایشگاه نفت و گاز


                     غرفه نمایشگاهی تجهیز صنعت هزاره

تجهیز صنعت هزاره

نمایشگاه نفت و گاز


                     غرفه نمایشگاهی رامپکو

رامپکو

نمایشگاه نفت و گاز