طراحی غرفه آروین تبریز

سال ساخت : 1398

متراژ غرفه : 80-120 متر مربع

سبک طراحی غرفه : خطوط شکسته

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه ریلی

1398 / 84 متر مربع

غرفه نمایشگاهی آروین تبریز

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی آروین تبریز
غرفه نمایشگاهی آروین تبریز
غرفه نمایشگاهی آروین تبریز
غرفه نمایشگاهی آروین تبریز

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی راهیاب تامین تجهیزات KES

راهیاب تامین تجهیزات KES

نمایشگاه ریلی


                     غرفه نمایشگاهی کیسون

کیسون

نمایشگاه ریلی


                     غرفه نمایشگاهی زیمنس

زیمنس

نمایشگاه ریلی


                     غرفه نمایشگاهی کیسون

کیسون

نمایشگاه ریلی