طراحی غرفه آرکو

سال ساخت : 1397

متراژ غرفه : بیشتر از 180 متر مربع

سبک طراحی غرفه : خطوط شکسته

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه رنگ و رزین

1397 / 289 متر مربع

غرفه نمایشگاهی آرکو

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی آرکو
غرفه نمایشگاهی آرکو
غرفه نمایشگاهی آرکو

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی پارس پلیمر خاوران

پارس پلیمر خاوران

نمایشگاه رنگ و رزین


                     غرفه نمایشگاهی استیل برنز

استیل برنز

نمایشگاه رنگ و رزین


                     غرفه نمایشگاهی سارگون

سارگون

نمایشگاه رنگ و رزین