طراحی غرفه البرز

سال ساخت : 1394

متراژ غرفه : 40-80 متر مربع

سبک طراحی غرفه : خطوط شکسته

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه تلکام

 

1394 / 70 متر مربع 

غرفه نمایشگاهی البرز

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی البرز

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی رهیاب پیام گستران

رهیاب پیام گستران

نمایشگاه تلکام


                     غرفه نمایشگاهی مبین نت

مبین نت

نمایشگاه تلکام


                     غرفه نمایشگاهی به پرداخت ملت

به پرداخت ملت

نمایشگاه تلکام


                     غرفه نمایشگاهی به پرداخت ملت

به پرداخت ملت

نمایشگاه تلکام