طراحی غرفه البرز

سال ساخت : 1392

متراژ غرفه : 80-120 متر مربع

سبک طراحی غرفه : دایره‌ای یا قوس‌دار

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه برق

 

1392 / 100 متر مربع

غرفه نمایشگاهی البرز

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی البرز

غرفه های مرتبط


غرفه نمایشگاهی سیمکو

سیمکو

نمایشگاه برق


غرفه نمایشگاهی کیهان

کیهان

نمایشگاه برق


غرفه نمایشگاهی انرژی گستران

انرژی گستران

نمایشگاه برق


غرفه نمایشگاهی زمان نور

زمان نور

نمایشگاه برق


غرفه نمایشگاهی زمان نور

زمان نور

نمایشگاه برق


غرفه نمایشگاهی رها

رها

نمایشگاه برق