الی گشت

120-180 متر مربع

1394

دایره‌ای یا قوس‌دار

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه هتلداری

 

1394 / 153 متر مربع

الی گشت Booth

گالری تصاویر

الی گشت Booth
الی گشت Booth

غرفه های مرتبط


ناب استیل Booth

ناب استیل

نمایشگاه هتلداری


ناب استیل Booth

ناب استیل

نمایشگاه هتلداری