طراحی غرفه امتیاز

متراژ غرفه : 120-180 متر مربع

سال ساخت : 1398

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه آگروفود

1398 / 150 متر مربع

غرفه نمایشگاهی امتیاز

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی امتیاز
غرفه نمایشگاهی امتیاز
غرفه نمایشگاهی امتیاز
غرفه نمایشگاهی امتیاز

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی سحرچین TNT

سحرچین TNT

نمایشگاه آگروفود


                     غرفه نمایشگاهی ایران ویج

ایران ویج

نمایشگاه آگروفود


                     غرفه نمایشگاهی گوزل

گوزل

نمایشگاه آگروفود


                     غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه

کار و اندیشه

نمایشگاه آگروفود


                     غرفه نمایشگاهی صباح

صباح

نمایشگاه آگروفود