امتیاز

120-180 متر مربع

1398

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه آگروفود

1398 / 150 متر مربع

امتیاز Booth

گالری تصاویر

امتیاز Booth
امتیاز Booth
امتیاز Booth
امتیاز Booth

غرفه های مرتبط


سحرچین TNT Booth

سحرچین TNT

نمایشگاه آگروفود


ایران ویج Booth

ایران ویج

نمایشگاه آگروفود


گوزل Booth

گوزل

نمایشگاه آگروفود


کار و اندیشه Booth

کار و اندیشه

نمایشگاه آگروفود


صباح Booth

صباح

نمایشگاه آگروفود