طراحی غرفه ایرانیان رول نوین

متراژ غرفه : 120-180 متر مربع

سال ساخت : 1396

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه چاپ و بسته بندی

 

 1396 / 142 متر مربع

غرفه نمایشگاهی ایرانیان رول نوین

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی ایرانیان رول نوین

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی سپهر کویر یزد

سپهر کویر یزد

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


                     غرفه نمایشگاهی تکین

تکین

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


                     غرفه نمایشگاهی سپهر کویر یزد

سپهر کویر یزد

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


                     غرفه نمایشگاهی پردازش تصویر رایان

پردازش تصویر رایان

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


                     غرفه نمایشگاهی نقشینه

نقشینه

نمایشگاه چاپ و بسته بندی