طراحی غرفه ایران ویج

سال ساخت : 1398

متراژ غرفه : 40-80 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه آگروفود

1398 / 42 مترمربع

غرفه نمایشگاهی ایران ویج

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی ایران ویج
غرفه نمایشگاهی ایران ویج
غرفه نمایشگاهی ایران ویج

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی امتیاز

امتیاز

نمایشگاه آگروفود


                     غرفه نمایشگاهی سحرچین TNT

سحرچین TNT

نمایشگاه آگروفود


                     غرفه نمایشگاهی گوزل

گوزل

نمایشگاه آگروفود


                     غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه

کار و اندیشه

نمایشگاه آگروفود


                     غرفه نمایشگاهی صباح

صباح

نمایشگاه آگروفود