طراحی غرفه ایران پارت

متراژ غرفه : 120-180 متر مربع

سال ساخت : 1394

سبک طراحی غرفه : دایره‌ای یا قوس‌دار

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه قطعات خودرو

 

1394 / 150 متر مربع

غرفه نمایشگاهی ایران پارت

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی ایران پارت

غرفه های مرتبط


غرفه نمایشگاهی تکنو دیزل

تکنو دیزل

نمایشگاه قطعات خودرو


غرفه نمایشگاهی فدرال موگل

فدرال موگل

نمایشگاه قطعات خودرو


غرفه نمایشگاهی ایران پارت

ایران پارت

نمایشگاه قطعات خودرو


غرفه نمایشگاهی ایران پارت

ایران پارت

نمایشگاه قطعات خودرو


غرفه نمایشگاهی سودبر

سودبر

نمایشگاه قطعات خودرو