طراحی غرفه ایران پارت

سال ساخت : 1395

متراژ غرفه : بیشتر از 180 متر مربع

سبک طراحی غرفه : دایره‌ای یا قوس‌دار

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه قطعات خودرو

 

1395 /  186 متر مربع

غرفه نمایشگاهی ایران پارت

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی ایران پارت

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی تکنو دیزل

تکنو دیزل

نمایشگاه قطعات خودرو


                     غرفه نمایشگاهی فدرال موگل

فدرال موگل

نمایشگاه قطعات خودرو


                     غرفه نمایشگاهی ایران پارت

ایران پارت

نمایشگاه قطعات خودرو


                     غرفه نمایشگاهی ایران پارت

ایران پارت

نمایشگاه قطعات خودرو


                     غرفه نمایشگاهی سودبر

سودبر

نمایشگاه قطعات خودرو