طراحی غرفه بهتراشان سپاهان

سال ساخت : 1396

متراژ غرفه : بیشتر از 180 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه تاسیسات

 

1396 / 247 متر مربع

غرفه نمایشگاهی بهتراشان سپاهان

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی بهتراشان سپاهان
غرفه نمایشگاهی بهتراشان سپاهان
غرفه نمایشگاهی بهتراشان سپاهان

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی سوپر پکس

سوپر پکس

نمایشگاه تاسیسات


                     غرفه نمایشگاهی ووگ امید گلستان

ووگ امید گلستان

نمایشگاه تاسیسات


                     غرفه نمایشگاهی پایپکس

پایپکس

نمایشگاه تاسیسات


                     غرفه نمایشگاهی کرمانی

کرمانی

نمایشگاه تاسیسات


                     غرفه نمایشگاهی کرمانی

کرمانی

نمایشگاه تاسیسات


                     غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه

کار و اندیشه

نمایشگاه تاسیسات