طراحی غرفه به پرداخت ملت

متراژ غرفه : 120-180 متر مربع

سال ساخت : 1396

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه تلکام

 

1396 / 168 متر مربع

غرفه نمایشگاهی به پرداخت ملت

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی به پرداخت ملت
غرفه نمایشگاهی به پرداخت ملت

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی رهیاب پیام گستران

رهیاب پیام گستران

نمایشگاه تلکام


                     غرفه نمایشگاهی مبین نت

مبین نت

نمایشگاه تلکام


                     غرفه نمایشگاهی به پرداخت ملت

به پرداخت ملت

نمایشگاه تلکام


                     غرفه نمایشگاهی البرز

البرز

نمایشگاه تلکام