طراحی غرفه به پرداخت ملت

متراژ غرفه : 120-180 متر مربع

سال ساخت : 1396

سبک طراحی غرفه : خطوط شکسته

نام نمایشگاه : نمایشگاه بورس و بانک

1396 / 145 متر مربع

غرفه نمایشگاهی به پرداخت ملت

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی به پرداخت ملت
غرفه نمایشگاهی به پرداخت ملت

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی تامین سرمایه امین

تامین سرمایه امین

نمایشگاه بورس و بانک


                     غرفه نمایشگاهی مپنا

مپنا

نمایشگاه بورس و بانک