طراحی غرفه بوم سرامیک

سال ساخت : 1396

متراژ غرفه : بیشتر از 180 متر مربع

سبک طراحی غرفه : دایره‌ای یا قوس‌دار

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه کاشی و سرامیک

 

1396 / 320 متر مربع

غرفه نمایشگاهی بوم سرامیک

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی بوم سرامیک
غرفه نمایشگاهی بوم سرامیک
غرفه نمایشگاهی بوم سرامیک
غرفه نمایشگاهی بوم سرامیک
غرفه نمایشگاهی بوم سرامیک
غرفه نمایشگاهی بوم سرامیک
غرفه نمایشگاهی بوم سرامیک

غرفه های مرتبط


غرفه نمایشگاهی کاشی ویسنته

کاشی ویسنته

نمایشگاه کاشی و سرامیک


غرفه نمایشگاهی کاشی ویسنته

کاشی ویسنته

نمایشگاه کاشی و سرامیک


غرفه نمایشگاهی کاشی لئون

کاشی لئون

نمایشگاه کاشی و سرامیک


غرفه نمایشگاهی کاشی پردیس

کاشی پردیس

نمایشگاه کاشی و سرامیک


غرفه نمایشگاهی بوم سرامیک

بوم سرامیک

نمایشگاه کاشی و سرامیک


غرفه نمایشگاهی آرتا سرام

آرتا سرام

نمایشگاه کاشی و سرامیک