طراحی غرفه تاسیسات دریایی

متراژ غرفه : 120-180 متر مربع

سال ساخت : 1396

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

 

1396 / 133 متر مربع

غرفه نمایشگاهی تاسیسات دریایی

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی تاسیسات دریایی
غرفه نمایشگاهی تاسیسات دریایی

غرفه های مرتبط