تاسیسات دریایی

1395

80-120 متر مربع

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه نفت و گاز

1395 / 94 متر مربع

تاسیسات دریایی Booth

گالری تصاویر

تاسیسات دریایی Booth
تاسیسات دریایی Booth

غرفه های مرتبط


تاپیکو Booth

تاپیکو

نمایشگاه نفت و گاز


تکنو انرژی سپهر کیش Booth

تکنو انرژی سپهر کیش

نمایشگاه نفت و گاز


تامین سرمایه امین Booth

تامین سرمایه امین

نمایشگاه نفت و گاز


راهکار تجارت برتر Booth

راهکار تجارت برتر

نمایشگاه نفت و گاز


گلوبال پترو تک کیش Booth

گلوبال پترو تک کیش

نمایشگاه نفت و گاز


رامپکو Booth

رامپکو

نمایشگاه نفت و گاز