طراحی غرفه تامین سرمایه امین

متراژ غرفه : 120-180 متر مربع

سال ساخت : 1396

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه بورس و بانک

1398 / 155 متر مربع

غرفه نمایشگاهی تامین سرمایه امین

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی تامین سرمایه امین
غرفه نمایشگاهی تامین سرمایه امین
غرفه نمایشگاهی تامین سرمایه امین
غرفه نمایشگاهی تامین سرمایه امین

غرفه های مرتبط


غرفه نمایشگاهی به پرداخت ملت

به پرداخت ملت

نمایشگاه بورس و بانک


غرفه نمایشگاهی مپنا

مپنا

نمایشگاه بورس و بانک