طراحی غرفه تجهیز صنعت هزاره

سال ساخت : 1397

متراژ غرفه : 40-80 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

 

1397 / 75 متر مربع

غرفه نمایشگاهی تجهیز صنعت هزاره

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی تجهیز صنعت هزاره
غرفه نمایشگاهی تجهیز صنعت هزاره
غرفه نمایشگاهی تجهیز صنعت هزاره

غرفه های مرتبط