طراحی غرفه تسکو

سال ساخت : 1397

متراژ غرفه : 40-80 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه الکامپ

 

1397 / 49 متر مربع

غرفه نمایشگاهی تسکو

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی تسکو
غرفه نمایشگاهی تسکو

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی آداک فناوری مانیا

آداک فناوری مانیا

نمایشگاه الکامپ


                     غرفه نمایشگاهی تسکو

تسکو

نمایشگاه الکامپ


                     غرفه نمایشگاهی راهکار سیاق

راهکار سیاق

نمایشگاه الکامپ


                     غرفه نمایشگاهی تسکو

تسکو

نمایشگاه الکامپ