طراحی غرفه تهران ستورز

متراژ غرفه : 0-40 متر مربع

سال ساخت : 1396

سبک طراحی غرفه : خطوط شکسته

نام نمایشگاه : نمایشگاه تجهیزات بیمارستان

1396 / 27 متر مربع

غرفه نمایشگاهی تهران ستورز

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی تهران ستورز

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی گروه بازرگانی ثقفی

گروه بازرگانی ثقفی

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


                     غرفه نمایشگاهی تکاپو طب

تکاپو طب

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


                     غرفه نمایشگاهی رس

رس

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


                     غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه

کار و اندیشه

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان