طراحی غرفه تکاپو طب

سال ساخت : 1393

متراژ غرفه : 80-120 متر مربع

سبک طراحی غرفه : دایره‌ای یا قوس‌دار

نام نمایشگاه : نمایشگاه تجهیزات بیمارستان

1393 / 100 متر مربع

غرفه نمایشگاهی تکاپو طب

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی تکاپو طب
غرفه نمایشگاهی تکاپو طب

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی گروه بازرگانی ثقفی

گروه بازرگانی ثقفی

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


                     غرفه نمایشگاهی تهران ستورز

تهران ستورز

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


                     غرفه نمایشگاهی رس

رس

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


                     غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه

کار و اندیشه

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان