طراحی غرفه تکنو دیزل

متراژ غرفه : 0-40 متر مربع

سال ساخت : 1395

سبک طراحی غرفه : خطوط شکسته

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه قطعات خودرو

 

1395 / 30 متر مربع

غرفه نمایشگاهی تکنو دیزل

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی تکنو دیزل

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی فدرال موگل

فدرال موگل

نمایشگاه قطعات خودرو


                     غرفه نمایشگاهی ایران پارت

ایران پارت

نمایشگاه قطعات خودرو


                     غرفه نمایشگاهی ایران پارت

ایران پارت

نمایشگاه قطعات خودرو


                     غرفه نمایشگاهی ایران پارت

ایران پارت

نمایشگاه قطعات خودرو


                     غرفه نمایشگاهی سودبر

سودبر

نمایشگاه قطعات خودرو