دولت فنلاند

120-180 متر مربع

1394

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه محیط زیست و انرژی های تجدید پذیر

 

1394 / 120 متر مربع

دولت فنلاند Booth

گالری تصاویر

دولت فنلاند Booth

غرفه های مرتبط