طراحی غرفه رس

سال ساخت : 1396

متراژ غرفه : 40-80 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه تجهیزات بیمارستان

1396 / 43 متر مربع

غرفه نمایشگاهی رس

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی رس

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی گروه بازرگانی ثقفی

گروه بازرگانی ثقفی

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


                     غرفه نمایشگاهی تهران ستورز

تهران ستورز

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


                     غرفه نمایشگاهی تکاپو طب

تکاپو طب

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


                     غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه

کار و اندیشه

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان