طراحی غرفه رشا

سال ساخت : 1393

متراژ غرفه : بیشتر از 180 متر مربع

سبک طراحی غرفه : خطوط شکسته

نام نمایشگاه : نمایشگاه کاشی و سرامیک

 

1393 / 280 متر مربع

غرفه نمایشگاهی رشا

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی رشا
غرفه نمایشگاهی رشا

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی کاشی ویسنته

کاشی ویسنته

نمایشگاه کاشی و سرامیک


                     غرفه نمایشگاهی کاشی ویسنته

کاشی ویسنته

نمایشگاه کاشی و سرامیک


                     غرفه نمایشگاهی کاشی لئون

کاشی لئون

نمایشگاه کاشی و سرامیک


                     غرفه نمایشگاهی کاشی پردیس

کاشی پردیس

نمایشگاه کاشی و سرامیک


                     غرفه نمایشگاهی بوم سرامیک

بوم سرامیک

نمایشگاه کاشی و سرامیک


                     غرفه نمایشگاهی آرتا سرام

آرتا سرام

نمایشگاه کاشی و سرامیک