طراحی غرفه رها

سال ساخت : 1396

متراژ غرفه : 40-80 متر مربع

سبک طراحی غرفه : خطوط شکسته

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه برق

 

1396 / 70 متر مربع

غرفه نمایشگاهی رها

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی رها
غرفه نمایشگاهی رها

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی سیمکو

سیمکو

نمایشگاه برق


                     غرفه نمایشگاهی کیهان

کیهان

نمایشگاه برق


                     غرفه نمایشگاهی انرژی گستران

انرژی گستران

نمایشگاه برق


                     غرفه نمایشگاهی زمان نور

زمان نور

نمایشگاه برق


                     غرفه نمایشگاهی زمان نور

زمان نور

نمایشگاه برق