طراحی غرفه رهیاب پیام گستران

متراژ غرفه : 120-180 متر مربع

سال ساخت : 1397

سبک طراحی غرفه : خطوط شکسته

نام نمایشگاه : نمایشگاه تلکام

1397 / 130 متر‌مربع

غرفه نمایشگاهی رهیاب پیام گستران

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی رهیاب پیام گستران
غرفه نمایشگاهی رهیاب پیام گستران
غرفه نمایشگاهی رهیاب پیام گستران
غرفه نمایشگاهی رهیاب پیام گستران
غرفه نمایشگاهی رهیاب پیام گستران

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی مبین نت

مبین نت

نمایشگاه تلکام


                     غرفه نمایشگاهی به پرداخت ملت

به پرداخت ملت

نمایشگاه تلکام


                     غرفه نمایشگاهی به پرداخت ملت

به پرداخت ملت

نمایشگاه تلکام


                     غرفه نمایشگاهی البرز

البرز

نمایشگاه تلکام