طراحی غرفه زمان نور

سال ساخت : 1394

متراژ غرفه : 80-120 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه برق

 

1394 / 81 متر مربع

غرفه نمایشگاهی زمان نور

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی زمان نور

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی سیمکو

سیمکو

نمایشگاه برق


                     غرفه نمایشگاهی کیهان

کیهان

نمایشگاه برق


                     غرفه نمایشگاهی انرژی گستران

انرژی گستران

نمایشگاه برق


                     غرفه نمایشگاهی زمان نور

زمان نور

نمایشگاه برق


                     غرفه نمایشگاهی رها

رها

نمایشگاه برق