طراحی غرفه ساخارا و آژیانه

متراژ غرفه : 120-180 متر مربع

سال ساخت : 1396

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه سنگ

 

1396 / 168 متر مربع

غرفه نمایشگاهی ساخارا و آژیانه

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی ساخارا و آژیانه
غرفه نمایشگاهی ساخارا و آژیانه
غرفه نمایشگاهی ساخارا و آژیانه

غرفه های مرتبط