طراحی غرفه سارگون

متراژ غرفه : 120-180 متر مربع

سال ساخت : 1397

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه رنگ و رزین

1397 / 133 متر مربع

غرفه نمایشگاهی سارگون

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی سارگون
غرفه نمایشگاهی سارگون
غرفه نمایشگاهی سارگون

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی پارس پلیمر خاوران

پارس پلیمر خاوران

نمایشگاه رنگ و رزین


                     غرفه نمایشگاهی آرکو

آرکو

نمایشگاه رنگ و رزین


                     غرفه نمایشگاهی استیل برنز

استیل برنز

نمایشگاه رنگ و رزین