طراحی غرفه سحرچین TNT

سال ساخت : 1398

متراژ غرفه : بیشتر از 180 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

سبک طراحی غرفه : فضای‌باز

نام نمایشگاه : نمایشگاه آگروفود

1398 / 210 مترمربع

غرفه نمایشگاهی سحرچین TNT

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی سحرچین TNT
غرفه نمایشگاهی سحرچین TNT
غرفه نمایشگاهی سحرچین TNT
غرفه نمایشگاهی سحرچین TNT
غرفه نمایشگاهی سحرچین TNT
غرفه نمایشگاهی سحرچین TNT
غرفه نمایشگاهی سحرچین TNT
غرفه نمایشگاهی سحرچین TNT
غرفه نمایشگاهی سحرچین TNT

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی امتیاز

امتیاز

نمایشگاه آگروفود


                     غرفه نمایشگاهی ایران ویج

ایران ویج

نمایشگاه آگروفود


                     غرفه نمایشگاهی گوزل

گوزل

نمایشگاه آگروفود


                     غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه

کار و اندیشه

نمایشگاه آگروفود


                     غرفه نمایشگاهی صباح

صباح

نمایشگاه آگروفود