طراحی غرفه سه نان

سال ساخت : 1393

متراژ غرفه : بیشتر از 180 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه شیرینی و شکلات

1393 / 220 متر مربع

غرفه نمایشگاهی سه نان

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی سه نان
غرفه نمایشگاهی سه نان

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی پرند مهتاب

پرند مهتاب

نمایشگاه شیرینی و شکلات


                     غرفه نمایشگاهی کیک تصویری مروارید

کیک تصویری مروارید

نمایشگاه شیرینی و شکلات


                     غرفه نمایشگاهی سولدوش

سولدوش

نمایشگاه شیرینی و شکلات


                     غرفه نمایشگاهی شیرین شهد

شیرین شهد

نمایشگاه شیرینی و شکلات


                     غرفه نمایشگاهی مرداس

مرداس

نمایشگاه شیرینی و شکلات