طراحی غرفه سودبر

سال ساخت : 1396

متراژ غرفه : بیشتر از 180 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه قطعات خودرو

 

1396 / 180 متر مربع

غرفه نمایشگاهی سودبر

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی سودبر
غرفه نمایشگاهی سودبر

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی تکنو دیزل

تکنو دیزل

نمایشگاه قطعات خودرو


                     غرفه نمایشگاهی فدرال موگل

فدرال موگل

نمایشگاه قطعات خودرو


                     غرفه نمایشگاهی ایران پارت

ایران پارت

نمایشگاه قطعات خودرو


                     غرفه نمایشگاهی ایران پارت

ایران پارت

نمایشگاه قطعات خودرو


                     غرفه نمایشگاهی ایران پارت

ایران پارت

نمایشگاه قطعات خودرو