طراحی غرفه سوپر پکس

متراژ غرفه : 120-180 متر مربع

سال ساخت : 1397

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه تاسیسات

1397 / 173 متر مربع

غرفه نمایشگاهی سوپر پکس

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی سوپر پکس
غرفه نمایشگاهی سوپر پکس
غرفه نمایشگاهی سوپر پکس
غرفه نمایشگاهی سوپر پکس

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی ووگ امید گلستان

ووگ امید گلستان

نمایشگاه تاسیسات


                     غرفه نمایشگاهی پایپکس

پایپکس

نمایشگاه تاسیسات


                     غرفه نمایشگاهی کرمانی

کرمانی

نمایشگاه تاسیسات


                     غرفه نمایشگاهی کرمانی

کرمانی

نمایشگاه تاسیسات


                     غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه

کار و اندیشه

نمایشگاه تاسیسات