طراحی غرفه سپهر کویر یزد

سال ساخت : 1397

متراژ غرفه : 80-120 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه چاپ و بسته بندی

1397 / 102 متر مربع

غرفه نمایشگاهی سپهر کویر یزد

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی سپهر کویر یزد
غرفه نمایشگاهی سپهر کویر یزد
غرفه نمایشگاهی سپهر کویر یزد

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی تکین

تکین

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


                     غرفه نمایشگاهی سپهر کویر یزد

سپهر کویر یزد

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


                     غرفه نمایشگاهی پردازش تصویر رایان

پردازش تصویر رایان

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


                     غرفه نمایشگاهی نقشینه

نقشینه

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


                     غرفه نمایشگاهی ایرانیان رول نوین

ایرانیان رول نوین

نمایشگاه چاپ و بسته بندی