سپهر کویر یزد

1396

80-120 متر مربع

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه چاپ و بسته بندی

 

1396 / 95 متر مربع

سپهر کویر یزد Booth

گالری تصاویر

سپهر کویر یزد Booth

غرفه های مرتبط


سپهر کویر یزد Booth

سپهر کویر یزد

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


تکین Booth

تکین

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


پردازش تصویر رایان Booth

پردازش تصویر رایان

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


نقشینه Booth

نقشینه

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


ایرانیان رول نوین Booth

ایرانیان رول نوین

نمایشگاه چاپ و بسته بندی