طراحی غرفه شرکت خدمات انفورماتیک

سال ساخت : 1397

متراژ غرفه : 80-120 متر مربع

سبک طراحی غرفه : خطوط شکسته

سبک طراحی غرفه : دایره‌ای یا قوس‌دار

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه تراکنش ایران

1397 / 104 متر مربع

غرفه نمایشگاهی شرکت خدمات انفورماتیک

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی شرکت خدمات انفورماتیک
غرفه نمایشگاهی شرکت خدمات انفورماتیک
غرفه نمایشگاهی شرکت خدمات انفورماتیک

غرفه های مرتبط