شیرین شهد

1395

بیشتر از 180 متر مربع

غرفه محصور

نمایشگاه شیرینی و شکلات

 

1395 / 240 متر مربع

شیرین شهد Booth

گالری تصاویر

شیرین شهد Booth
شیرین شهد Booth
شیرین شهد Booth

غرفه های مرتبط


سه نان Booth

سه نان

نمایشگاه شیرینی و شکلات


پرند مهتاب Booth

پرند مهتاب

نمایشگاه شیرینی و شکلات


کیک تصویری مروارید Booth

کیک تصویری مروارید

نمایشگاه شیرینی و شکلات


سولدوش Booth

سولدوش

نمایشگاه شیرینی و شکلات


مرداس Booth

مرداس

نمایشگاه شیرینی و شکلات