طراحی غرفه شیرین شهد

سال ساخت : 1395

متراژ غرفه : بیشتر از 180 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه شیرینی و شکلات

 

1395 / 240 متر مربع

غرفه نمایشگاهی شیرین شهد

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی شیرین شهد
غرفه نمایشگاهی شیرین شهد
غرفه نمایشگاهی شیرین شهد

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی سه نان

سه نان

نمایشگاه شیرینی و شکلات


                     غرفه نمایشگاهی پرند مهتاب

پرند مهتاب

نمایشگاه شیرینی و شکلات


                     غرفه نمایشگاهی کیک تصویری مروارید

کیک تصویری مروارید

نمایشگاه شیرینی و شکلات


                     غرفه نمایشگاهی سولدوش

سولدوش

نمایشگاه شیرینی و شکلات


                     غرفه نمایشگاهی مرداس

مرداس

نمایشگاه شیرینی و شکلات