طراحی غرفه صباح

متراژ غرفه : 120-180 متر مربع

سال ساخت : 1396

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه آگروفود

1396 / 126 متر مربع

غرفه نمایشگاهی صباح

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی صباح

غرفه های مرتبط


غرفه نمایشگاهی امتیاز

امتیاز

نمایشگاه آگروفود


غرفه نمایشگاهی سحرچین TNT

سحرچین TNT

نمایشگاه آگروفود


غرفه نمایشگاهی ایران ویج

ایران ویج

نمایشگاه آگروفود


غرفه نمایشگاهی گوزل

گوزل

نمایشگاه آگروفود


غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه

کار و اندیشه

نمایشگاه آگروفود