طراحی غرفه فلات

سال ساخت : 1397

متراژ غرفه : 80-120 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه دام و طیور

1397 / 99 متر مربع

غرفه نمایشگاهی فلات

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی فلات
غرفه نمایشگاهی فلات

غرفه های مرتبط


غرفه نمایشگاهی برنا رشد

برنا رشد

نمایشگاه دام و طیور