طراحی غرفه لاکان پلاستیک

سال ساخت : 1395

متراژ غرفه : 40-80 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه ایران پلاست

 

1395 / 42 متر مربع

غرفه نمایشگاهی لاکان پلاستیک

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی لاکان پلاستیک

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی پترو پلیمر

پترو پلیمر

نمایشگاه ایران پلاست


                     غرفه نمایشگاهی پترو پلیمر

پترو پلیمر

نمایشگاه ایران پلاست


                     غرفه نمایشگاهی پولاد

پولاد

نمایشگاه ایران پلاست


                     غرفه نمایشگاهی لاکان پلاستیک

لاکان پلاستیک

نمایشگاه ایران پلاست


                     غرفه نمایشگاهی لاکان پلاستیک

لاکان پلاستیک

نمایشگاه ایران پلاست