طراحی غرفه مدرن سقف

سال ساخت : 1397

متراژ غرفه : 40-80 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه میدکس

1397 / 64 متر مربع

غرفه نمایشگاهی مدرن سقف

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی مدرن سقف
غرفه نمایشگاهی مدرن سقف
غرفه نمایشگاهی مدرن سقف

غرفه های مرتبط