مرداس

1396

بیشتر از 180 متر مربع

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه شیرینی و شکلات

 

1396 / 233 متر مربع

مرداس Booth

گالری تصاویر

مرداس Booth
مرداس Booth

غرفه های مرتبط


سه نان Booth

سه نان

نمایشگاه شیرینی و شکلات


پرند مهتاب Booth

پرند مهتاب

نمایشگاه شیرینی و شکلات


کیک تصویری مروارید Booth

کیک تصویری مروارید

نمایشگاه شیرینی و شکلات


سولدوش Booth

سولدوش

نمایشگاه شیرینی و شکلات


شیرین شهد Booth

شیرین شهد

نمایشگاه شیرینی و شکلات