مرداس

120-180 متر مربع

1396

غرفه محصور

فضای‌باز

نمایشگاه شیرینی و شکلات

 

1396 / 147 متر مربع

مرداس Booth

گالری تصاویر

مرداس Booth

غرفه های مرتبط


سه نان Booth

سه نان

نمایشگاه شیرینی و شکلات


پرند مهتاب Booth

پرند مهتاب

نمایشگاه شیرینی و شکلات


کیک تصویری مروارید Booth

کیک تصویری مروارید

نمایشگاه شیرینی و شکلات


سولدوش Booth

سولدوش

نمایشگاه شیرینی و شکلات


شیرین شهد Booth

شیرین شهد

نمایشگاه شیرینی و شکلات


مرداس Booth

مرداس

نمایشگاه شیرینی و شکلات