طراحی غرفه موسی خانی

سال ساخت : 1396

متراژ غرفه : بیشتر از 180 متر مربع

سبک طراحی غرفه : خطوط شکسته

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه آسانسور

1396 / 403 متر مربع

غرفه نمایشگاهی موسی خانی

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی موسی خانی
غرفه نمایشگاهی موسی خانی
غرفه نمایشگاهی موسی خانی
غرفه نمایشگاهی موسی خانی
غرفه نمایشگاهی موسی خانی
غرفه نمایشگاهی موسی خانی

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی موسی خانی

موسی خانی

نمایشگاه آسانسور