مپنا

1396

80-120 متر مربع

دایره‌ای یا قوس‌دار

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه بورس و بانک

 

1396 / 92 متر مربع

مپنا Booth

گالری تصاویر

مپنا Booth

غرفه های مرتبط


تامین سرمایه امین Booth

تامین سرمایه امین

نمایشگاه بورس و بانک


به پرداخت ملت Booth

به پرداخت ملت

نمایشگاه بورس و بانک